diumenge, 9 d’octubre de 2016

XXXIV PREMI DE POESIA MANUEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ CIUTAT D'ALCOI

Bases
 
1. Hi podran concórrer treballs poètics, en qualssevol modalitats, escrits en llengua catalana.
2. L’extensió de les obres, que hauran de ser originals i inèdites, no serà menor de 400 versos ni inferior, en d’altres casos, a la d’un volum convencional de poesia. No hi podran concursar obres guardonades en d’altres certàmens.
3. Els treballs seran tramesos en format PDF a l'adreça electrònica d'Amics de Joan Valls i Jordà (amicsjoanvalls@gmail.com) abans del 15 de desembre de 2016. En aquest document no constarà el nom de l'autor ni cap referència explícita que l'identifique, si bé hom pot fer-hi ús de pseudònims. En un altre arxiu, també en PDF, hi hauran de consignar-se les següents dades: títol de l'obra concursant, pseudònim si n'hi hagués, nom complet de l'autor, adreça completa i telèfon de contacte. L'organització contestarà els correus dels concursants com a garantia que han estat rebuts correctament.
4. S’hi estableix un únic premi, indivisible, de 1.500 euros. El premi, tanmateix, podrà ser declarat desert si les obres presentades no reuneixen, a parer del jurat, mèrits suficients o no s’ajusten a les condicions de la convocatòria. El jurat podrà fer mencions honorífiques de l’obra o obres finalistes.
5. El treball que en resultés guanyador serà publicat dins la col·lecció de poesia Edicions de la Guerra de l'Editorial Denes.
6. El jurat d'aquest XXXIVè premi serà integrat per Manuel Bellver, Imma López Pavia, Begonya Mezquita, Isabel Robles i Manel Rodríguez-Castelló.
7. L’acte públic d’adjudicació del premi tindrà lloc a la ciutat d’Alcoi l'11 de març de 2017, en el transcurs d’un acte públic on es presentarà el llibre guardonat editat i es lliuraran també els XXIV Premis Joan Valls i Jordà Per l’Ús i Promoció del Català.

A la ciutat d’Alcoi, 9 d'octubre de 2016, Diada Nacional del País Valencià
amicsjoanvalls@gmail.com
http://amicsdejoanvalls.blogspot.com