dijous, 29 d’octubre del 2009

Comunicat de l'Assemblea en defensa de la Font Roja
La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural manté la seua oposició al projecte d'hotel al paratge de La Font Roja.
L'assemblea rebutja completament les afirmacions, intencions i veritats a mitges emprades pels promotors en la presentació del projecte d'hotel i anuncien que continuaran en la seua campanya de denúncia pública i d'oposició a la construcció d'un hotel en el cor del Parc Natural.

Davant de l'acte de presentació del projecte d'hotel al paratge de la Font Roja, per part de la Diputació d'Alacant, que va tindre lloc el passat dijous 22 d'octubre, l'assemblea "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" vol fer les següents manifestacions a l'opinió pública:

En primer lloc hem d'indicar que l'esmentat acte va estar ple de propaganda i de veritats a mitges, per a tractar de justificar un projecte inassumible, amb un pla de participació pública enganyós i manipulat, que va partir d'una posició inicial predeterminada.

Hem de denunciar novament que el projecte presentat és insostenible des del punt de vista econòmic, social i ambiental. El president de la Diputació, José Joaquín Ripoll, va afirmar clarament en la presentació que s'opta per un hotel de 35 habitacions perquè un hotel de dimensions més reduïdes no seria rendible econòmicament; queda clar, així, que les dimensions de l'hotel no responen a cap criteri ambiental, ni l'hotel es projecta per a servir a les necessitats del paratge -si és que les té en este sentit-, sinó per a privatitzar-lo i explotar-lo.

Pel que fa a la sostenibilitat ecològica, en la presentació no es va fer cap menció a les necessitats d'aigua que tindria l'hotel, ni a la manera com es pretén obtindre este recurs tan essencial. Continuem advertint que no hi ha cap informe que puga garantir que l'extracció de l'aigua del xicotet aqüífer del Menejador no posaria en perill la continuïtat de les fonts que de forma natural brollen en aquell espai natural, inclosa la pròpia font Roja.

Hem de recordar també que l'hotel projectat suposa la construcció de tres plantes (dos en altura i una subterrània), circumstància que incrementa molt notablement el volum ocupat pels antics xalets. A més, l'excavació per al soterrani projectat i per als fonaments se situa sobre l'alcavó que dóna lloc a la font Roja.

Pel que fa a la nova zona d'aparcaments prevista, hem de denunciar que es farà a costa de destruir i ocupar completament l'actual zona d'acampada gratuïta existent en el paratge. De fet van ser molt lamentables els qualificatius que els promotors del projecte van dedicar a estes zones d'autèntic ús social i excursionista, qualificant-les amb menyspreu, com a "àrees recreatives de poc ús" o bé, "espacios no operativos".

La pèrdua d'estos espais, per a ús públic, i també l'eliminació dels antics paellers, suposen clarament una disminució de l'atractiu recreatiu, social i d'ús públic, gratuït, en el cor del paratge de la Font Roja, per a deixar pas a la privatització dels espais amb un clar objectiu de rendibilitat econòmica.

Sembla cada volta més evident que l'aposta dels promotors passa per eliminar qualsevol possibilitat d'ús social, recreatiu i d'acampada en el paratge de la Font Roja, de carácter públic i gratuït, per a substituir-lo per un negoci privat en forma d'hotel, que també hipoteca per a sempre el poc espai disponible per a necessitats futures de gestió del Parc Natural.

A més a més, la necessària ubicació de la brigada de manteniment del parc natural en dependències noves, que caldrà construir "ex-profeso", ocupant part del poc sòl disponible i tabicant la pèrgola existent baix de l'edifici "Font Roja Natura", amb un cost econòmic superior a 226.000 euros, demostra clarament que als promotors del projecte d'hotel (el Govern Municipal d'Alcoi i la Diputació d'Alacant), els importen ben poc les necessitats de conservació del Parc Natural i la seua vocació de bé d'ús públic.

Per acabar-ho d'adobar, pel que es va sentir en la presentació sembla que Ramón Rizo, director territorial de Medi Ambient a Alacant, no està molt per la faena d'estudiar amb objectivitat les gravísimes conseqüències que pot tindre la execució d'este projecte, sinó més bé al contrari, pareix que ja té una clara i vergonyosa intenció inicial de promoure la seua aprovació.

De fet, ja no ens sorprenen estes declaracions per part dels teòricament responsables de la conservació de l'espai natural que, com Juan Luis Albors, director-conservador del Parc Natural, han estat absents en tot este procés, o mirant cap a un altre costat, quan es necessitava el seu criteri, o fins i tot han donat suport de forma clara a este lamentable projecte.

Davant d'esta nova realitat, l'Assemblea "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural", manté la seua oposició al projecte, que considera que no és prioritari per a la Font Roja, no beneficia l'ús públic i social del paratge i tan sols busca la seua privatització i l'explotació econòmica que pot posar en perill la continuitat d'un bé natural de valor incalculable.

És per això que continuarem lluitant contra este projecte, fent un seguiment exhaustiu de la seua tramitació, informant l'opinió pública dels nostres arguments, realitzant tot tipus d'actes divulgatius, informatius i de denúncia, recabant els informes necessaris, presentant les al·legacions oportunes i, en el seu cas, amb la possibilitat de presentar els recursos judicials que pertoquen.


Alcoi, 27/octubre/2009

Assemblea de la Campanya
"La Font Roja també és nostra.
Hotel fora del Parc Natural"

http://fontrojadetots.blogspot.com/
Correu electrònic: fontrojadetots@gmail.com
Adreça postal: Apartat de Correus 252 - 03800 Alcoi

dilluns, 12 d’octubre del 2009

Bases del XXVII Premi de Poesia Manuel Rodríguez Martínez - Ciutat d'Alcoi

Bases


1.Hi podran concórrer treballs poètics, en qualssevol modalitats, escrits en llengua catalana.
2.L’extensió de les obres, que hauran de ser originals i inèdites, no serà menor de 400 versos ni inferior, en d’altres casos, a la d’un volum normal de poesia. No hi podran concursar obres guardonades en d’altres certàmens.
3.Els originals, per quintuplicat i en òptimes condicions de lectura, faran constar nom, adreça postal, correu electrònic i telèfon de l’autor/a. L’ús de pseudònims es regirà per l’habitual sistema de plica, a l’interior de la qual hom consignarà les dades completes de la persona interessada.
4.Els treballs hauran de ser tramesos, abans del 31 de desembre de 2009, a AMICS DE JOAN VALLS, Pintor Salvador Abril 11, 11ª, 46005 València. Els manuscrits de les obres no guardonades podran ser recuperats dins el termini de dos mesos a comptar des del lliurament del premi sol·licant-ne la devolució contra reemborsament. Passat aquest termini els originals seran destruïts per a la seua conversió en paper reciclat.
5.S’hi estableix un únic premi, indivisible, de 1.500 euros. El premi, tanmateix, podrà ser declarat desert si les obres presentades no reuneixen, a parer del jurat, mèrits suficients o no s’ajusten a les condicions de la convocatòria. El jurat podrà fer mencions honorífiques de l’obra o obres finalistes.
6.El treball que en resultés guanyador serà publicat dins la col·lecció Edicions de la Guerra de l'Editorial Denes.
7.El jurat serà integrat per Maria Fullana, Olga Gargallo, Begonya Mezquita, Josep Mir i Manel Rodríguez-Castelló.
8.L’acte públic d’adjudicació del premi tindrà lloc a la ciutat d’Alcoi el dissabte 6 de març de 2010, en el transcurs d’un acte públic on es lliuraran també els XVI Premis Joan Valls i Jordà Per l’Ús i Promoció del Català.

A la ciutat d’Alcoi, País Valencià, 9 d'octubre de 2009, Diada Nacional del País Valencià.