dimarts, 27 d’octubre del 2015

Manifest Per un Espai de Comunicació en Català


ENLLAÇATS PER UN ESPAI DE COMUNICACIÓ EN CATALÀ

La xarxa d’entitats en defensa del català d’Enllaçats per la Llengua constatem que les recents eleccions a Aragó, les Illes Balears, Catalunya i el País Valencià han configurat unes majories de govern favorables a l’ús i la presència pública de la llengua pròpia. Tot i això, no hi ha hagut cap progrés visible en el camp dels mitjans de comunicació en català, on la situació és realment preocupant: al País Valencià, la ràdio i la televisió públiques valencianes continuen tancades i continua impedint-se la recepció de les emissions Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA); a les Illes Balears tampoc no es reben aquestes emissions, i inversament, les d'IB3, la televisió de les Illes, no arriba a Catalunya, que, al seu torn, no rep les emissions d'IB3 ni, evidentment, les de la radiotelevisió pública valenciana. 
Contràriament, la presència de mitjans públics i privats en castellà és aclaparadora i l'Estat, per la seua banda, no pren cap mesura per reequilibrar aquesta situació. De fet, no sols no fomenta la presència normal del català en els mitjans sinó que la dificulta i fins i tot arriba a incomplir de manera flagrant la legislació internacional que ha subscrit: la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, que, en l'article 11.2, compromet l'Estat espanyol “a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima". 
Per tot això, INSTEM els governs corresponents a: 

· Reprendre les emissions de la CCMA i IB3 a tots els territoris de llengua catalana, en la línia de la reciprocitat de la recepció aprovada pels parlaments de Catalunya i del País Valencià en un conveni signat el 2013, acord que caldria generalitzar a tota l'àrea catalanoparlant. 
· Recuperar amb la màxima urgència les emissions de la ràdio i la televisió valencianes que el govern del PP va clausurar de manera vergonyosa. 
· Fer efectives que totes les emissions de les ràdios i les televisions públiques siguen en català. L’oferta pública i privada de ràdios i televisions en la llengua estatal corresponent és massiva als nostres territoris i els mitjans públics han de complir la missió, establerta legalment i imprescindible socialment, de promoure la llengua pròpia, i de superar el desequilibri radical actual. 
· Establir la col·laboració necessària entre tots els ens de comunicació dels territoris de parla catalana per a la realització de programes de producció pròpia, doblatges, subtitulacions, etc., cooperació que fomenta la nostra indústria audiovisual i permet reduir els costs i maximitzar els resultats, alhora que obri els ciutadans de cada territori a accents i perspectives diverses i enriquidores de la nostra llengua. 
· I, en darrer lloc, però no menys important, exigim al govern de l’Estat espanyol que, com és la seua obligació, siga respectuós amb tots els seus ciutadans catalanoparlants i defense els seus drets, i per tant també la seua llengua, i, conseqüentment amb això, no sols assegure la lliure recepció de les emissions en català sinó que també promoga una actuació positiva perquè les ràdios i les televisions en aquesta llengua –que l’Estat hauria de considerar seua també en els fets– tinguen una presència social àmplia i normal, tal com ara ho fa només per al castellà. 
Així mateix, convidem totes les persones, entitats i col·lectius que defensen la llengua catalana a signar aquest manifest, denunciar aquests fets i sumar esforços per revertir la situació.


Barcelona, València, Palma, Andorra, Perpinyà, l’Alguer, 24 d'octubre de 2015


Per adherir-se a la campanya i per més informació:

enllacatsperlallengua@gmail.com
http://exllengua.blogspot.com.es/


dilluns, 12 d’octubre del 2015

XXXIIIè Premi de Poesia Manuel Rodríguez Martínez - Ciutat d'Alcoi

Bases

1. Hi podran concórrer treballs poètics, en qualssevol modalitats, escrits en llengua catalana.
2. L’extensió de les obres, que hauran de ser originals i inèdites, no serà menor de 400 versos ni inferior, en d’altres casos, a la d’un volum normal de poesia. No hi podran concursar obres guardonades en d’altres certàmens.
3. Els treballs seran tramesos en format PDF a l'adreça electrònica d'Amics de Joan Valls i Jordà (amicsjoanvalls@gmail.com) abans del 31 de desembre de 2015. En aquest document no constarà el nom de l'autor ni cap referència explícita que l'identifique, si bé hom pot fer-hi ús de pseudònims. En un altre arxiu, també en PDF, hi hauran de consignar-se les següents dades: títol de l'obra concursant, pseudònim si n'hi hagués, nom complet de l'autor i telèfon de contacte. L'organització contestarà els correus dels concursants com a garantia que han estat rebuts correctament.
4. S’hi estableix un únic premi, indivisible, de 1.500 euros. El premi, tanmateix, podrà ser declarat desert si les obres presentades no reuneixen, a parer del jurat, mèrits suficients o no s’ajusten a les condicions de la convocatòria. El jurat podrà fer mencions honorífiques de l’obra o obres finalistes.
5. El treball que en resultés guanyador serà publicat dins la col·lecció de poesia Edicions de la Guerra de l'Editorial Denes.
6. El jurat d'aquest XXXIIIè premi serà integrat per Manuel Bellver, Josep Mir, Josep Ribera, Manel Rodríguez-Castelló, que hi actuarà de Secretari, i Francesc Rodrigo.
7. L’acte públic d’adjudicació del premi tindrà lloc a la ciutat d’Alcoi el 12 de març de 2016, en el transcurs d’un acte públic on es presentarà el llibre guardonat editat i es lliuraran també els XXII Premis Joan Valls i Jordà Per l’Ús i Promoció del Català.

A la ciutat d’Alcoi, 9 d'octubre de 2015, Diada Nacional del País Valencià 


amicsjoanvalls@gmail.com 
http://amicsdejoanvalls.blogspot.com