dimarts, 18 d’octubre de 2005

XXIIIè premi de poesia MRM

Com cada any, la nostra associació convoca el premi de poesia "Manuel Rodríguez Martínez". Ací us deixem les bases perquè us animeu:

XXIIIè PREMI DE POESIA
“MANUEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ”
Bases
1. Hi podran concórrer treballs poètics, en qualssevol modalitats, escrits en llengua catalana.
2. L’extensió de les obres, que hauran de ser originals i inèdites, no serà menor de 400 versos ni inferior, en d’altres casos, a la d’un volum normal de poesia. No hi podran concursar obres guanyadores en d’altres certàmens.
3. Els originals, per quintuplicat i en òptimes condicions de lectura, faran constar nom, adreça i telèfon de l’autor/a. L’ús de pseudònims es regirà per l’habitual sistema de plica, a l’interior de la qual hom consignarà les dades completes de l’interessat.
4. Els treballs hauran de ser tramesos, abans del 10 de febrer de 2006, a AMICS DE JOAN VALLS, Pintor Salvador Abril 11, 11ª, 46005 València. Els manuscrits de les obres no guardonades podran ser recuperats dins el termini de dos mesos a comptar des del lliurament del premi sol·licant-ne la devolució contra reemborsament. Passat aquest termini els originals seran destruïts per a la seua conversió en paper reciclat.
5. S’hi estableix un únic premi, indivisible, de 1.500 euros, corresponents als drets d’autor de la primera edició. El premi, tanmateix, podrà ser declarat desert si les obres presentades no reuneixen, a parer del jurat, mèrits suficients o no s’ajusten a les condicions de la convocatòria. El jurat podrà fer mencions honorífiques de l’obra o obres finalistes.
6. El treball que en resultés guanyador serà editat dins la col·lecció “Poesia”, de Brosquil Edicions, en el termini màxim d’un any.
El jurat serà integrat per Manuel Bellver, Jordi Botella, Gustavo Cardenal, Gaspar Jaén i Urban i Manel Rodríguez-Castelló.
7. L’acte públic d’adjudicació del premi tindrà lloc a la ciutat d’Alcoi el 4 de març de 2006, en el transcurs d’un sopar on serà present el jurat i on es lliuraran també els XII Premis Joan Valls i Jordà Per l’Ús i Promoció del Català.
A la ciutat d’Alcoi, quinze d’octubre de 2005


amicsdjoanvalls@ono.com