diumenge, 1 d’abril de 2007

PER LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ!


SALVEM TV3!

PER LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ!


Durant més de vint anys, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha fet arribar les emissions de TV3 al País Valencià, cosa que ha permés un important instrument de normalització lingüística i ha significat una més àmplia oferta informativa. Però ara la Generalitat Valenciana ha incoat un expedient sancionador contra Acció Cultural del País Valencià (ACPV) per emetre els programes de TV3 a les nostres comarques, i aquesta entitat s’enfronta a una ordre administrativa de cessament de les emissions i a una sanció econòmica de fins a un milió d’euros.

Davant del fet que cada dia tenim accés a més televisions en llengües, continguts i orientacions polítiques més i més diverses, la resposta d’un govern no pot ser mai la censura d’un canal en particular, sinó precisament garantir l’accés dels ciutadans a la més àmplia oferta, com a expressió de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió. Sóm els ciutadans els que hem de poder elegir què volem veure i què no, sense imposicions polítiques de cap tipus.

Per aquesta raó, les administracions públiques competents han de legalitzar aquestes emissions i permetre la recepció dels programes de TV3 a les nostres comarques, de conformitat amb el que preveu la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries subscrita per l’Estat espanyol.

L’Associació Cultural Amics de Joan Valls i Jordà, d'Alcoi, en defensa de la llibertat d’expressió i comunicació i en defensa de la nostra llengua, insta la Generalitat Valenciana a arxivar de forma immediata i sense imposició de cap sanció econòmica o de qualsevol altra mena, l’expedient sancionador obert contra Acció Cultural del País Valencià.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada